RADA RODZICÓW SZKOŁY 2022/2023:

Przewodnicząca:   PANI KRYSTYNA STRAMA

Zastępca:   PANI ZOFIA MOLEK

Skarbnik:   PANI IWONA ZARYCKA

Sekretarz:  PANI AGATA KIERNIA

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA 2022/2023:

Przewodnicząca:   PANI DOROTA IWAN

Zastępca:   PANI KATARZYNA SROKA

Skarbnik:   PANI IWONA ZARYCKA