SZKOLNA RADA RODZICÓW 2023/2024:

Przewodnicząca:   PANI KRYSTYNA STRAMA

Skarbnik:   PANI IWONA ZARYCKA

Sekretarz:  PANI JADWIGA OLSZEWSKA

PRZEDSZKOLNA RADA RODZICÓW  2023/2024:

Przewodnicząca:   PANI JUSTYNA PAWLIKOWSKA

Skarbnik:   PANI DOROTA HARBUT

Sekretarz:  PANI ELŻBIETA ZUBEK