ZAJĘCIA DODATKOWE, KOŁA
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
Zajęcia:
– z robotyki,
– szachowe,
– ruchowe,
– sportowe,
– roz. zainteresowania.

Koło:
– przyrodnicze,
– języka angielskiego,
języka francuskiego

– plastyczne,
– teatralne,
– nauki gry na gitarze,
– nauki gry na pianinie.
– wolontariat.