ZAJĘCIA DODATKOWE, KOŁA
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
Zajęcia:
– z robotyki,
– szachowe,
– ruchowe,
– sportowe,
– roz. zainteresowania.

Koło:
– przyrodnicze,
– informatyczne,
języka francuskiego

– plastyczne,
– teatralne,
– nauki gry na gitarze,
– nauki gry na skrzpcach,
– wolontariat.