ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
Lp.
TEMAT
TERMIN
     1.
Zebranie z rodzicami – organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2022/2023
14 września 2022r. (środa)
2.
Zebranie z rodzicami – informacja o bieżących ocenach
30 listopada 2022r. (środa)
3.
Zebranie z rodzicami – dzień otwarty
wg ustaleń nauczyciela (zaproszenie dla rodziców)
4.
Zebranie z rodzicami – informacja o bieżących ocenach
17 stycznia 2023 r. (wtorek)
5.
Zebranie z rodzicami – informacja o przewidywanych ocenach końcowo rocznych, podziękowanie rodzicom za współpracę
17 maj 2023 r.
(środa)