ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
Lp.
TEMAT
TERMIN
     1.
Zebranie z rodzicami – organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w roku szkolnym 2022/2023
14 września 2023r. (czwartek)
2.
Zebranie z rodzicami – informacja o bieżących ocenach
30 listopada 2023r. (czwartek)
3.
Zebranie z rodzicami – dzień otwarty
wg ustaleń nauczyciela (zaproszenie dla rodziców)
4.
Zebranie z rodzicami – informacja o bieżących ocenach
17 stycznia 2024 r. (środa)
5.
Zebranie z rodzicami – informacja o przewidywanych ocenach końcowo rocznych, podziękowanie rodzicom za współpracę
22 maja 2024 r.
(środa)
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

2 listopada 2023 r. (czwartek)
3 listopada 2023 r. (piątek)
17 listopada 2023r. (piątek) – RSK w Częstochowie
2 maja 2024 r. (czwartek)
14, 15, 16 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek)
– Egzamin kl. VIII
31 maja 2024 r. (piątek)