Biblioteka szkolna czynna
na każdej przerwie !!!
Zapraszamy !!!