Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2023/2024:
 mgr Jolanta Alzak
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
wychowawca kl. I
 mgr Sylwia Bednarczyk – urlop//
mgr Agnieszka Banaś
nauczyciel języka polskiego,
wychowawca kl. IV
mgr Edyta Bieda– urlop//
mgr Robert Homa
nauczyciel chemii
lic. Justyna Cachro
nauczyciel matematyki,
wychowawca kl. V
mgr Magdalena Czaja
nauczyciel wychowania przedszkolnego i wychowawca
mgr Maria Hajnos
nauczyciel wychowania przedszkolnego,
wychowawca kl. „0”
mgr Natalia Hraca
nauczyciel przyrody, współorganizujący kształcenie
mgr Monika Jurczak
nauczyciel biologii, rewalidacji
mgr Piotr Kowalcze
nauczyciel muzyki, plastyki,
nauki gry na skrzypcach i gitarze
mgr Marcin Krupa
nauczyciel fizyki, robotyki
mgr Małgorzata Kunc-Jasińska
nauczyciel języka angielskiego,
wychowawca kl. VI oraz kl. VII
ks. mgr Jakub Łabuz
nauczyciel religii
mgr Adam Mglej
nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Andrzej Murzydło
nauczyciel techniki,
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
mgr Bożena Obrochta-Opyd
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
informatyki, wychowawca kl. III,
p. o. dyrektora szkoły i przedszkola
mgr Jacek Orzechowski
nauczyciel wychowania fizycznego,
wychowawca kl. VIII
mgr Grzegorz Rusnak
nauczyciel historii,
wiedzy o społeczeństwie
Siostra mgr Elżbieta Sikora
nauczyciel religii
mgr Agnieszka Topolska
nauczyciel doradztwa zawodowego
mgr Agnieszka Wilk-Juraszek
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
języka niemieckiego, wychowawca kl. II
mgr Barbara Zastawnik
nauczyciel religii,
wychowania
do życia w rodzinie
mgr Marek Ziarko
nauczyciel geografii,
języka francuskiego