Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2022/2023:
mgr  Krystyna Rychtarczyk-Szczypta – dyrektor szkoły, przedszkola
mgr Edyta Bieda – nauczyciel chemii, przyrody, wychowania
do życia w rodzinie
mgr Magdalena Czaja – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Maria Hajnos  – nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Anna Joniak – pedagog szkolny
mgr Monika Jurczak – nauczyciel biologii
mgr Anna Kobroń – nauczyciel matematyki
mgr  Maria Kukulska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Małgorzata Kunc-Jasińska  – nauczyciel języka angielskiego
mgr Marcin Krupa – nauczyciel fizyki, robotyki
mgr  Andrzej Murzydło  – nauczyciel muzyki, techniki, plastyki
mgr Bożena Obrochta-Opyd – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki
ks. mgr Michał Paruch – nauczyciel religii
mgr Grzegorz Rusnak – nauczyciel historii, wos-u
mgr Elżbieta Sikora – nauczyciel religii
mgr Ewa Sobczak – nauczyciel języka polskiego, logopedii
mgr Natalia Słodyczka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
języka niemieckiego
lic. Anita Turaj – nauczyciel wychowania fizycznego, SKS-u
mgr Monika Walkosz-Kleta – surdopedagog
mgr Barbara Zastawnik – nauczyciel religii
mgr Marek Ziarko – nauczyciel geografii, języka francuskiego