KALENDARIUM
WAŻNIEJSZYCH IMPREZ I TERMINÓW
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
L.p.
                 Tematyka
Odpowiedzialny
1)        1 IX – Msza Święta rozpoczynająca
rok szkolny 2023/2024

Dyrektor  Szkoły, ks. mgr J. Łabuz

2)        IX/X– Wycieczka w góry

 Wychowawcy, Nauczyciele

3)       

16-18 IX Triduum ku czci św. Stanisława
Kostki patrona dzieci i młodzieży

mgr B. Zastawnik

4)        22 IX – Akademia upamiętniająca rocznicę Polskiego Września 1939

mgr G. Rusnak

5)        IX – Akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata”

mgr J. Orzechowski,

6)        17 X –  Akademia  – Święto Edukacji Narodowej, uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów, Agapa

Samorząd Uczniowski, Opiekun SU, Rodzice kl. I, Wychowawca klasy I

7)        20 X – Święto Patronalne, Uroczysta Msza Św., Różaniec, akademia

Dyrektor  Szkoły, ks. mgr J. Łabuz
Wychowawcy klas

8)        X- XI Gminny Konkurs Kartek Patriotycznych

 

mgr N. Hraca i mgr A. Banaś – zakupy; mgr B. Obrochta-Opyd i mgr M. Hajnos – drukowanie dyplomów; mgr M. Kunc-Jasińska,  lic. J. Cachro – pakowanie nagród, mgr A. Wilk-Jurczak, mgr J. Alzak – eksp. kartek;

9)        10 XI – Akademia z okazji Święta Niepodległości        

mgr A. Banaś // mgr P. Kowalcze

10)     XI – Bal Wszystkich Świętych

Samorząd Uczniowski, Opiekun SU, Wychowawcy klas

11)     XII Rekolekcje adwentowe, Mikołajki

Dyrektor  Szkoły, ks. mgr J. Łabuz wszyscy nauczyciele

12)     8 XII- Uroczystości związane ze Świętem Patronalnym SPSK

Dyrektor  Szkoły, ks. mgr J. Łabuz,
Wychowawcy klas

13)    

22 XII – Opłatek szkolny, ogłoszenie wyników szkolnych konkursów

Dyrektor Szkoły, ks. mgr J. Łabuz, Wychowawcy klas

14)     24 XII – 26XII Przerwa świąteczna

wg. harmonogramu

 15)

24 I – Dzień Babci i Dziadka, uroczysta akademia, spotkanie pokoleń Wychowawcy klas „0” – III,
Rodzice kl. II, III, IV
16)      II – Zabawa  noworoczna

Samorząd Uczniowski,
opiekun SU,
wychowawcy klas

17)     12 II – 25 II Ferie zimowe

wg. harmonogramu

18)     19 III – Uroczystość św. Józefa

mgr B. Zastawnik

19)     21 III – Dzień Wiosny

Wychowawcy klas, mgr M. Czaja

20)     26 III – Zwiastowanie NMP

s. mgr  E. Sikora

21)     Przegląd teatrów szkół SPSK
w Częstochowie

Dyrektor  Szkoły; mgr J. Orzechowski;
mgr M. Kunc-Jasińska; lic. J. Cachro;
mgr A. Banaś

22)     Rekolekcje wielkopostne

Dyrektor  Szkoły, ks. mgr J. Łabuz,
s. mgr  E. Sikora, mgr B. Zastawnik, Wszyscy nauczyciele

23)    

31 III – 1 IV przerwa świąteczna wg. harmonogramu
24)     9 IV – rocznica katyńska, rocznica Powstania  w Getcie Warszawskim  – wystawa    

mgr G. Rusnak

 

25)      22 IV – Dzień Ziemi

mgr N. Hraca

26)      23 IV – Uroczystość św. Wojciecha – głównego patrona Polski

mgr M. Hajnos

27)    

28 IV – Pierwsza Komunia święta uczniów klasy III

ks. mg J. Łabuz

28)     30 IV– akademia z okazji narodowego święta – Trzeciego Maja

mgr M. Kunc-Jasińska,
mgr P. Kowalcze

29)     1 V –  Uroczystość  św. Stanisława,
Msza Św. odpustowa

Cała wspólnota szkolna,
ks. mgr J. Łabuz

30)      28 V – Dzień Matki i Ojca, uroczysta akademia z okazji Dnia Matki i Ojca, spotkanie pokoleń

Wychowawcy  klas „0”-III,   wszyscy nauczyciele, Rodzice kl. V, VI, VII,

31)     V/VI – Wycieczka szkolna Wychowawcy klas (I-III) i (IV-VIII)

32)    

1 VI – Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego,   gry i zabawy, zawody szkolne

mgr J. Orzechowski,
wychowawcy klas,
Szkolna Rada Rodziców

33)     Pielgrzymka na Jasną Górę na dzień jedności szkół

Dyrektor  Szkoły,
Wychowawcy klas IV-VIII

34)      15 VI Komers klasy VIII

Dyrektor Szkoły, Wychowawca klasy, Rodzice kl. VIII

35)    

 23 VI – Msza Św. na zakończenie roku szkolnego, akademia szkolna 

Dyrektor  Szkoły, ks. mgr J. Łabuz,
mgr s. E. Sikora, wszyscy nauczyciele

36)     1 IX – Msza Św. rozpoczynająca nowy rok szkolny 2023/2024

Dyrektor  Szkoły, ks. mgr J. Łabuz,
mgr s. E. Sikora,
wszyscy nauczyciele