KALENDARIUM
WAŻNIEJSZYCH IMPREZ I TERMINÓW
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
L.p.
Tematyka
Odpowiedzialny
1.       
1 IX – Msza Święta rozpoczynająca rok szkolny 2022/2023
Dyrektor  Szkoły,
ks. mgr M. Paruch
2.       
IX/X– Wycieczka w góry
Dyrektor  Szkoły, Wychowawcy
3.       
21 IX – „Dzień pieczonego ziemniaka”
– pieczenie ziemniaków
i kiełbasek, gry i zabawy sportowe, konkursy
Dyrektor  Szkoły,
Wychowawcy klas,
lic. A. Turaj
4.       
13  – 15  IX Triduum ku czci
św. Stanisława Kostki Patrona Dzieci i Młodzieży
mgr B. Zastawnik
5.       
20 IX – Akademia upamiętniająca rocznicę Polskiego Września 1939
mgr G. Rusnak
6.       
IX – Akcja ekologiczna „Sprzątanie Świata”
lic. A. Turaj,
mgr A. Kobroń
7.       
14 X – Msza  Św., akademia  – Święto Edukacji Narodowej, uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów, Agapa
Samorząd Uczniowski,
Opiekun SU,
Wychowawca klasy I,
Rodzice kl. I,
8.       
20 X – Święto Patronalne, Uroczysta Msza Św., Różaniec, akademia
Dyrektor  Szkoły,
ks. mgr M. Paruch,
E. Sobczak,
Wychowawcy klas
9.       
XI – IX Gminny Konkurs Kartek Patriotycznych
 
mgr A. Joniak
i N. Słodyczka –zakupy;
mgr B. Obrochta-Opyd
i mgr M. Hajnos
– drukowanie dyplomów;
mgr M. Kunc-Jasińska,
mgr A. Kobroń – pakowanie
nagród; mgr M. Kukulska,
E. Sobczak – eksp. kartek
10.     
10 XI – Akademia z okazji Święta Niepodległości
mgr Anna Joniak,
mgr A. Murzydło
11.     
XI – Zabawa Andrzejkowa
Samorząd Uczniowski,
Opiekun SU,
W
ychowawcy klas
12.     
XII Rekolekcje adwentowe, Mikołajki
Dyrektor  Szkoły,
ks. mgr M. Paruch,
wszyscy nauczyciele
13.     
8 XII- Uroczystości związane ze Świętem Patronalnym SPSK
Dyrektor  Szkoły,
ks. mgr M. Paruch,
mgr E. Bieda,
Wychowawcy klas
14.     
21 XII – Opłatek szkolny, ogłoszenie wyników szkolnych konkursów
Dyrektor  Szkoły,
ks. mgr M. Paruch,
Wychowawcy klas
15.     
24 XII – 26XII Przerwa świąteczna
wg. harmonogramu
16.     
24 I – Dzień Babci i Dziadka,
uroczysta akademia, spotkanie pokoleń
Wychowawcy klas „0” – III,
Rodzice kl. II, III, IV

17.     
II – Zabawa  noworoczna
Samorząd Uczniowski,
opiekun SU,
Wychowawcy klas
18.     
30 I – 12 II Ferie zimowe
wg. harmonogramu
19.     
17 III – Uroczystość św. Józefa
mgr B. Obrochta-Opyd
20.     
21 III – Dzień Wiosny
Wychowawcy klas,
mgr I. Kott
21.     
24 III – Zwiastowanie NMP
mgr Maria Hajnos
22.     
Przegląd teatrów szkół SPSK
w Częstochowie
Dyrektor  Szkoły,
mgr E. Sobczak,
mgr A. Joniak,
mgr A. Kobroń
23.     
Rekolekcje wielkopostne
Dyrektor  Szkoły,
ks. mgr M. Paruch,
s. Elżbieta katecheta,
wszyscy nauczyciele
24.     
6 IV  – 11 IV przerwa świąteczna
wg. harmonogramu
25.     
11 IV – rocznica katyńska
mgr G. Rusnak
26.     
21 IV – rocznica Powstania  w Getcie Warszawskim  (wystawa)
mgr G. Rusnak
 
27.     
17 IV – Dzień Ziemi
mgr M. Jurczak
28.     
23 IV – Uroczystość św. Wojciecha
głównego Patrona Polski
mgr N. Słodyczka
29.     
30 IV – Pierwsza Komunia Święta
uczniów klasy III
ks. mgr M. Paruch,
Dyrektor  Szkoły, W
ychowawca
30.     
28 IV– akademia z okazji narodowego święta – Trzeciego Maja
mgr M. Kunc-Jasińska,
mgr A. Murzydło
31.     
1 V –  Uroczystość  św. Stanisława,
Msza Św. odpustowa
Cała wspólnota szkolna
32.     
30 V – Dzień Matki i Ojca, uroczysta akademia z okazji Dnia Matki i Ojca, spotkanie pokoleń
Wychowawcy  klas „0”-III, wszyscy nauczyciele
Rodzice kl. V, VI, VII,
33.     
V/VI – Wycieczka szkolna
Wychowawcy klas (I-III)
i (IV-VIII)
34.     
1 VI – Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego,  gry i zabawy, zawody szkolne
lic. A. Turaj,
Wychowawcy klas,
Szkolna Rada Rodziców
35.     
Pielgrzymka na Jasną Górę
na dzień jedności szkół
Dyrektor  Szkoły,
Wychowawcy klas IV-VIII
36.     
15 VI Komers klasy VIII
Dyrektor Szkoły,
Wychowawca klasy,
 Rodzice kl. VIII
37.     
23 VI – Msza Św. na zakończenie roku szkolnego, akademia szkolna
Dyrektor  Szkoły,
ks. mgr M. Paruch,
mgr E Sobczak,
mgr M. Kunc-Jasińska,
mgr s. E. Sikora,
wszyscy nauczyciele
38.     
1 IX – Msza Św. rozpoczynająca nowy rok szkolny 2023/2024
Dyrektor  Szkoły,
ks. mgr M. Paruch,
mgr s. E. Sikora,
wszyscy nauczyciele