SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2022/2023
Przewodnicząca: MAJA TAKUŚKI
Zastępca: ALICJA SZYMUSIAK
Skarbnik: SANDRA SZCZYPTA
Sekretarz: KAMILA HARBUT


Opiekunowie SU:
mgr Anna Korboń, mgr Ewa Sobczak, lic. Anita Turaj