SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2023/2024
Przewodnicząca: Monika Strama
Zastępca: Wiktoria Olszewska
Skarbnik: Dominik Zarycki
Sekretarz: Zuzanna Molek

Opiekun SU: mgr Justyna Cachro