Świetlica szkolna w roku szkolnym
2022/2023

od  7.20  (zajęcia)  do 16.00