Pielgrzymka uczniów klasy III

Zgodnie z tradycją w dniu 18 maja 2023 r.
odbyła się pielgrzymka uczniów klasy trzeciej
i ich rodziców do Kalwarii Zebrzydowskiej.