Prelekcja

22.05.2024 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie
z funkcjonariuszem
Komendy Powiatowej Policji
w Nowym Targu asp. sztab. Rafałem Skrobot

zorganizowane dla rodziców i nauczycieli
z zakresu profilaktyki uzależnień.

Spotkanie to poświęcone było przedstawieniu
i omówieniu substancji
psychoaktywnych (narkotyków i dopalaczy),
do których młodzieży
ma niestety aktualnie coraz większy dostęp.
Goszczący w naszej szkole funkcjonariusz miał ze sobą
walizkę, w której znajdowały się udostępnione rodzicom
 i nauczycielom do wglądu materiały poglądowe.
Rodzice, nauczyciele mogli zobaczyć między innymi,
jak wyglądają poszczególne narkotyki oraz
jakich sprzętów i akcesoriów używa się do ich przyjmowania,
 a także do przechowywania i ukrywania.
Rodzice podczas spotkania dowiedzieli się również
jak działają poszczególne substancje psychoaktywne na organizm
 człowieka i jakie wywołują zmiany w zachowaniu i wyglądzie.
Rozmawiano również na temat tego, jakie czynniki ze strony
środowiska rodzinnego pozwolą w większym stopniu chronić
młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.
Serdecznie dziękujemy asp. sztab. Rafałowi Skrobotowi
za przeprowadzenie prelekcji z zakresu profilaktyki uzależnień.
/Tekst: mgr J. Alzak/