Hej kolęda, kolęda!

Dnia 21 grudnia 2022 r. społeczność szkolno-przedszkolna
zebrała się na korytarzu szkolnym, gdzie
Pani Dyrektor Krystyna Rychtarczyk-Szczypta
odebrała od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju,
a także złożyła życzenia, po czym
wspólnie odśpiewano
najpiękniejsze kolędy przy akompaniamencie skrzypiec i keyboardu.
Na instrumentach grali uczniowie z klasy VIII i III.
Następnie poszczególne klasy wraz ze swoimi wychowawczyniami
i nauczycielami rozeszły się do swoich sal na klasowe wigilie.
Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom
i pracownikom szkoły życzymy:
zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku 2023!